Perleklassificering

På grund af vores passion for perler af høj kvalitet og den øgede bevidsthed omkring sporbarhed og bæredygtighed har Marc’Harit besluttet at skitsere en række kriterier for vores perler og samarbejde med leverandører og perlefarmere. Dette er for at skabe større gennemsigtighed igennem hele vores forsynings kæde. 
I samarbejde med bæredygtige perlefarmere har vi oprettet tre kategorier indenfor perleklassificering, som vi vil anvende på alle vores perler (hvor det er muligt). 

De tre kategorier er som følger:

  • Traceable (Sporbar)
  • Concious (Bevidst)
  • Sustainable (Bæredygtig)

Traceable (sporbare) perler

Produktet kan spores tilbage til sin producent.
Hos Marc’Harit sætter vi en ære i at vide, hvor vores perler stammer fra. Hvilket land, hvilken bugt, ø eller atoll og ned til hvilken perlefarm. For ferskvands- og Akoya-perler og til tider udvalgte perler fra Tahiti er dette ikke altid muligt (2020). Det er ikke desto mindre vores mål, at alle vores perler som minimum kan spores ned til, hvilken perlefarm de stammer fra.
Kategorien ‘Traceable perler’ er som minimum mellem til meget høj kvalitet.
Hvor industrien endnu ikke er klar til at levere bæredygtige perler (fx ferskvandskulturperler), kan vi som minimum tilbyde perler af høj kvalitet, da kvalitet kræver pleje og bevidst opdræt. Derfor tilskyndes perlefarmeren at producere perler af høj kvalitet, idet han/hun ved, at jo bedre forholdene er, desto større er chancen for en perle af god kvalitet.

Concious (bevidste) perler

Mange perlefarmere rundt om i verden er bevidste om, hvordan de dyrker perler i høj kvalitet, uden at være helt bæredygtige i deres arbejdsmetoder. Perlefarmeren stræber mod at opnå perle-perfekthed, og dette kræver et højt niveau af bevidst pleje.

Kategorien Conscious perler består af perler, der kommer fra perlefarme, der opfylder nogle af bæredygtighedskriterierne, men ikke alle. Ligeledes ønsker vi i Marc’Harit at se hvilke initiativer den enkelte perlefarm foretager, for derefter at kunne klassificere dem korrekt. Derfor kan man godt være en perlefarmer med bæredygtige initiativer, men indtil vi med egne øjne har verificeret initiativerne, så vil perlerne ikke klassificeres som bæredygtige. Dette gør vi for at være 100% sikre på at der ikke sker greenwashing, og for at sikre at vores kunder ikke køber perler under falske forudsætninger. 

Sustainable (bæredygtige) perler

I jagten på den perfekte perle har nogle perlebønder taget en bevidst beslutning om at arbejde på bæredygtige måder med hensyn til både miljø såvel som de humanitære aspekter. Vi er stolte over at samarbejde med en håndfuld af disse pionerer, der er spredt bredt ud i verden.
Kategorien “Sustainable”/ Bæredygtige perler består af alle kriterierne fra kategorien Concious/Bevidste perler plus yderligere kriterier og udviklingsmål.
Marc’Harit forpligter sig til at kende hver af vores bæredygtige leverandørers adfærdskodeks på både et miljømæssigt og socialt ansvarligt niveau. Perler som hører under denne kategori har høje krav, og som omhandler selve dyrkningsmetoden, beskyttelse af miljøet over og under vandet omkring perleøstersne, beskyttelse af havmiljøer, social ansvarlighed for perlefarmerne og områderne omkring perlefarmerne. 

Disse kriterier kan der læses mere om her: Positive Impact

 

I vores digitale katalog har vi angivet klassificeringen på produktsiden. For at se alle produkter i de tilsvarende kategorier, se nedenstående links:

Traceable/Sporbar

Concious/Bevidst

Sustainable/Bæredygtig